Följs oss         
 

Fasad- & Färganalyser

Gör en färganalys och få koll på din fasad

 

Att måla om sitt hus eller lägenhet kräver oftast investering i tid och pengar och då vill man ju att rätt blir rätt direkt. Besluten är många och med rätt kunskap kan man undvika många klassiska fallgropar. En stor del av all färgreklamationer beror på handhavandefel. Det kan exempelvis vara bristfälligt förarbete eller att färgtypen i passar befintligt underlag.

 

Vår certifierade fasadexpert/färgdoktors uppdrag är att göra en objektiv bedömning av underlaget och förutsättningarna för en ommålning. Vi kommer på hembesök och utför en grundlig besiktning/analys och sammanfattar detta skriftligt tillsammans med bilder i ett protokoll. Du får i protokollet en rekommendation om lämpliga produkter, kulörer för just dina förutsättningar. Vi ger dig arbetsråd och tips på hjälpmedel som för att underlätta för dig.

 

Boka på 0480-49 05 77, fråga då efter Tobias.